صفحه اصلی > اخبار > اخبار کارخانه

مته آتش نشانی کارخانه

2022-07-07


طرح مته اضطراری ایمنی کار 2022


من، هدف:

1. بهبود آگاهی ایمنی کارکنان و واکنش اضطراری و توانایی سازمانی.

2. بهبود توانایی کارکنان برای فرار و تخلیه در مواقع اضطراری.

3. عمومی کردن دانش ایمنی همه کارکنان و استفاده از تجهیزات ایمنی.

4. خرابی تجهیزات تولید و تأسیسات آتش نشانی را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که می توان آنها را به طور کامل در اقدامات اضطراری مورد استفاده قرار داد.

5. از دانش خود برای نجات دیگران، نجات خود و حفظ امنیت اموال استفاده کنند.

II، زمان تمرین:2022/4/24 7:40 صبح (مشروط به زنگ هشدار)

III، شرکت کنندگان:کلیه پرسنل شرکت؛ اگر مشتریان در آن روز از کارخانه بازدید کنند، مسئول فروش یا بازدیدکننده باید از قبل مشتریان را از این تمرین آتش نشانی مطلع کند.

IV، محتویات این تمرین آتش نشانی:

1. تخلیه پرسنل و تنظیم کمربند ایزوله هشدار.

2. حوادث ناگهانی (سیل، آتش سوزی، انفجار، نشت گاز، ماشین آلات و آب و برق جاده شکست) فرار ایمنی، حفاظت ایمنی، نجات مردم و حفاظت از ایمنی اموال.

3. تجهیزات ایمنی، تجهیزات و تجهیزات آتش نشانی عملیات عملی.

4. کارکنان محل را برای کار با کپسول های آتش نشانی انتخاب کنید.

V، مرکز تخلیه مته:

جمع آوری در زمین بازی در کنار محل بسته بندی (نقطه تخلیه مونتاژ اضطراری)

VI، فرآیند اجرای تمرین و الزامات (زمان زیر در نظر گرفته شده است)

1. 7:40:00 فرض کنید (کارگاه 2، کارگاه 3 - بمب دود) سیستم حفاظت از آتش، صدای زنگ هشدار آتش. اعلام حریق سیستم آتش نشانی به صدا درآمد و گروه ارتباطات، گروه عکاسی شروع به کار کردند.
2. 7:40:05 هر منطقه به طور خودکار منبع تغذیه تجهیزات را خاموش می کند (به جز شرایط خاص) و گروه هدایت تخلیه و گروه قطع برق شروع به کار می کنند.
3. 7:41 افسر در ترتیبات رئیس هر بخش، تخلیه منظم از خروجی امنیتی و راهروی مجاور (مشتریان و افراد نیازمند، مانند زنان باردار، همراه با ادارات باید تخلیه پرسنل را ترتیب دهند)، آتش نشان داوطلب کارگاه (افسر امنیتی پاره وقت) ) به بخش های مختلف اشاره دارد که آخرین گشت زنی در منطقه را انجام می دهند، پس از تأیید گزارش تعداد (محل) تخلیه پرسنل به سرپرست بخش، رئیس سازمان یکپارچه یا دوباره پرسنل تعیین شده به آمارگیر ستاد در محل، گروه هشدار امنیتی شروع به کار می کنند.

4. در ساعت 7:43، شرکت کنندگان در تمرین باید در منطقه تعیین شده جمع شوند (در زمین بازی در کنار پارکینگ جمع شوند)، و فرمانده در محل باید آمارگیران را برای شمارش تعداد افراد گزارش شده تعیین کند، هر ناظر تأیید می کند. تعداد افرادی که باید حضور داشته باشند، تعداد افرادی که واقعا وارد می شوند، تعداد افرادی که درخواست مرخصی می کنند، تعداد افرادی که در سفر کاری هستند و تعداد پرسنل تکمیل می شود.

راه اندازی منطقه ایزوله هشدار، شروع به کار گروه آتش نشانی.

5. گروه آتش نشانی استفاده از کپسول های آتش نشانی را نشان می دهد و معاون فرمانده مسئول توضیح است. سپس کارکنان حاضر در محل مأمور شدند تا استفاده از کپسول های آتش نشانی را تمرین کنند تا اطمینان حاصل شود که همه کارکنان می توانند بر استفاده صحیح و روش های اطفاء حریق مسلط شوند.
6. ارزیابی ناظر ساعت 8:05 و سپس رهبران یا فرمانده کل شرکت برای جمع بندی تمرین آتش نشانی.
7. 8:10 همه کارکنان به ترتیب به کارگاه مربوطه خود منحل شدند.
8. در ساعت 9:00، هر گروه مشکلات موجود در تمرین را جمع آوری و خلاصه می کند و اقدامات متقابلی را برای بهبود تدوین می کند.

   

              

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept