خانه > درباره ما >خدمات ما

خدمات ما

پیش فروش: ما یک تیم فروش حرفه ای برای خدمت به شما داریم و تیم های تحقیق و توسعه و مهندسی ما نیز برای ارائه راهنمایی های فنی حرفه ای تر همکاری می کنند.

در مورد فروش: فروشنده مسئول کل فرآیند از اولین تماس تا حمل و نقل، هر یک از سؤالات و مشکلات تولید انبوه خواهد بود، ما با تکنسین خود کار می کنیم تا برای مشتریان حل کنیم. اگر باتری به بازار داخلی ارسال شود، ما خدمات بازدید را در هر زمان ارائه خواهیم داد.

پس از فروش: ما متعهد هستیم که رضایت مشتریان را جلب کنیم و از محصولات خود اطمینان حاصل کنیم، پس از هر مشکلی فروخته شده است، اولین باری خواهیم بود که آن را تجزیه و تحلیل می کنیم و گزارش 8 بعدی را ارائه می دهیم.